ความแก่และความตาย

old-woman-574278_640

“คติธรรมดาที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้ จะหนีไปไม่พ้น ก็คือ ความแก่ ความตาย แต่โดยมากพากันประมาท เหมือนอย่างว่าไม่แก่ ไม่ตาย น่าจะรีบทำความดี แต่ก็ไม่ทำ กลับไปทำความชั่ว ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันและกัน ต่างต้องเผชิญทุกข์เพราะกรรมที่ต่างก่อให้แก่กันอีกด้วยฉะนั้น ก็น่าจะนึกถึงความแก่ ความตายกันบ้าง เพื่อจะได้ลดความมัวเมาและทำความดี”

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆรา สกลมหาสังฆปริณายก

๕ปัญญาทาน๙

Photo credit: jarmoluk from pixabay.com